logo of souki vietnum

お知らせ - Nhà máy Việt Nam với chất lượng Nhật Bản

Langage:Tiếng Việt | English | 中国語 | 日本語
Trang Chủ >  お知らせ

chúng tôi đã thêm trang truy cập..

Ngày 26 tháng 10 năm 2019
chúng tôi đã thêm trang truy cập.và chúng tôi đã thêm google map.

chúng tôi đã mở trang chủ.

Ngày 25 tháng 9 năm 2019

Chúng tôi đã mở một trang chủ với hy vọng rằng chúng tôi muốn các đại lý vali và túi xách của chúng tôi trên khắp thế giới biết thêm về các sản phẩm và nhà máy của chúng tôi.
Cảm ơn bạn trước.

Lên